Advent 2018 

 
 

Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi...Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił 

(Iz 63, 17nn).

Piękne, a zarazem wstrząsające są te słowa największego z proroków Izraela. Naród wybrany nie idzie z Bogiem jedną drogą. Izrael ma kamienne serce. Bez bojaźni Bożej, bez miłości do Boga błąka się na swoich szalonych drogach. Jedynie Bóg może zmiękczyć te kamienne serce i wyprostować te błędne drogi.... "Wróć, o Panie, czemu dozwalasz nam błądzić". Każdy z nas powinien powtórzyć te słowa wielkiego Proroka i prosić Pana, żeby znowu do nas wrócił ze swoją miłością i przebaczeniem. 

(Ks. Marian Bocian MSF)