Lorenzo Lotto - Narodzenie 
 

 

„Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.”
Iz 9, 5


Niech ta radosna wieść rozlewa w Waszych sercach nadzieję i umacnia wiarę w żywą obecność Pana pośród nas. Tylko otwierając serca na Jego łaskę będziemy mogli cieszyć się prawdziwym pokojem i trwać w duchowej jedności.

 

 Otaczając Was swoją modlitwą i polecając się Waszej pamięci życzą Wam, Drodzy Parafianie, Duszpasterze wraz z całą Wspólnotą Zakonną..

.